Informatie over "De lucht is zo dun nog niet" - Website Joop Striker

J o o p S t r i k e r
Ga naar de inhoud

Informatie over "De lucht is zo dun nog niet"

D E  L U C H T  I S  Z O  D U N  N O G  N I E T

In december 2023 wordt Joop 70 jaar. Ter gelegenheid hiervan wordt in eigen beheer een uniek boek over zijn werk uitgegeven, inclusief een losbladige litho. Het is altijd al Joop’s wens geweest ‘een boek als tentoonstelling’ te realiseren, na ruim 40 jaren als autonoom beeldend kunstenaar gewerkt te hebben.
Op zondag 14 januari 2024 wordt het boek gepresenteerd tijdens de opening van zijn solotentoonstelling bij CAMPIS Podium voor Hedendaagse Kunst, Kerkstraat 31, 9401 GV Assen.

Sinds zijn afstuderen (1981) aan de Academie Beeldende Kunsten ABK Minerva in Groningen werkt Joop Striker als tekenaar, beeldhouwer, schilder, docent, lithograaf en grafisch vormgever. De laatste jaren  is hij ook actief als curator en tekstperformer.

Het retrospectief  ter ere van zijn jubileum belooft een poëtisch beeldend overzicht vanaf 1981 te worden. Wij  bieden u de gelegenheid om via voorintekening in het bezit te komen van een exemplaar uit de eerste reeks van 100, inclusief een genummerde en gesigneerde  litho.

De voorintekenprijs is € 95 voor het boek inclusief litho. Het boek zonder litho wordt aangeboden voor € 45.
Na 11 februari 2024 wordt de prijs voor het boek met een genummerde en gesigneerde litho € 120, alleen het boek kost dan €55..

Als u het boek tegen de voorintekenprijs wilt bestellen, evt. samen met de litho, kunt u dat hier via een mail doorgeven.
Graag z.s.m. retourneren.

Zodra we uw bestelling hebben ontvangen, krijgt u van ons informatie over de wijze van betaling en staat u genoteerd als zijnde recht hebbend op het bestelde aantal boeken (evt. met bijbehorende litho) bij voorintekening.

Als u vragen heeft, kan dit via het e-mailadres boekjs70@gmail.com

Terug naar de inhoud